Rozliczenia NFZ

Rozliczenia NFZ

Podpisanie Umowy z OW (Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia)”

 • tworzenie ofert do NFZ
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy
 • obsługa Portalu Potencjału
 • przygotowanie oferty w programie NFZ-KO
 • udostępnienie niezbędnych materiałów informacyjnych
 • zapoznanie z bieżącymi wymogami stawianymi przez Ministra Zdrowia w zakresie ZPO

Aneksowanie zawartych umów NFZ

 • zmiana aktualnej oferty (poszerzenie, zawężenie, utworzenie nowej oferty)
 • zgłaszanie zmian dotyczących personelu, lokalu, harmonogramu, podwykonawcy Świadczeniodawcy etc.
 • aktualizacja danych Świadczeniodawcy
 • monitorowanie oraz informowanie o nowych Rozporządzenia Ministra Zdrowia w dotyczącym zakresu Państwa działalności

Comiesięczne rozliczenia z NFZ

 • rozliczanie zrealizowanych wniosków o refundację
 • przygotowanie danych do rozliczeń comiesięcznych
 • sporządzanie raportów rozliczeniowych
 • wystawianie faktur VAT, Not Księgowych
 • komunikacja elektroniczna z OW NFZ
 • pomoc „zdalna” za pośrednictwem oprogramowania do zdalnego zarządzania komputerem PC

Usługi informatyczne dotyczące rozliczeń z NFZ

 • aktualizacja, obsługa programu rozliczeniowego
 • aktualizacja, obsługa programu ofertowego
 • kompleksowa obsługa Portalu Świadczeniodawcy
 • kompleksowa obsługa Portalu Potencjału
 • „zdalne” rozwiązywanie problemów technicznych, dzięki wykorzystaniu oprogramowania do zdalnego zarządzania komputerem PC