Przydatne strony

Centrala NFZ

SZOI – System Zarządzania Obiegiem Informacji

e-WUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Aktualizacje Kamsoft – SOMED/GLR

Aktualizacje Kamsoft – PPS

Aktualizacje Kamsoft – SOLAB

Aktualizacje Kamsoft – MEDIS